Gentse Gebarenkring

Voorstelling

Het is een samenkomst van doven en horende waar men op een aangename, speelse, plezierige manier horenden in contact wil brengen in de leefwijze dovenwereld,
met hun cultuur en vooral met hun taal (gebarentaal). Op 3de woensdag van de maand.
Contact: gebarenkringgent@gmail.com.

Voorzitter
Eva De Durpel

Ondervoorzitster
Ann Zegers

Secretaris
Celine Pierard

Schatbewaarder
Eva Willems

Bestuurslid
Anne-Sophie De Lembre

Bestuurslid
Yentl Coopman

Bestuurslid
Febe Staelens